Oficiálna slovenská distribúcia verzus európska distribúcia

Oficiálna slovenská distribúcia verzus európska distribúcia Na tomto mieste by sme radi našim cteným zákazníkom a potencionálnym zákazníkom objasnili niektoré v poslednej dobe pri výbere a kúpe mobilu, dosť často sa skloňujúce informácie aj nepresnosti, či zavádzanie a klamanie zo strany niektorých firiem, eshopov, ale aj názorov medzi kupujúcimi, vďaka čomu vznikajú potom zbytočné diskusie a z toho plynúce nesprávne názory, podozrievanie a kazenie mena dobrým firmám vďaka špekulantom a podvodníkom. Neexistuje nič také ako oficiálna alebo neoficiálna distribúcia. Je len jedna distribúcia a to oficiálna. Neoficiálna znamená, že sa jedná o kópie produktov, ktoré nie sú výrobkom značkového výrobcu (napríklad klony a falzifikáty z Číny s nálepkou značkového výrobcu). Všetky ostatné sa potom delia na to, kde budú primárne predávané. A tu je ten hlavný bod, ktorý sa často skloňuje. Výrobca vyrobí konkretný model mobilného telefónu alebo tabletu, ktorý ma svoje známe medzinárodné parametre a špecifikácie. Nahrá do zariadenia jazykové lokalizácie pre daný región, či kontinent, vytlačí užívateľský manuál v anglickom jazyku, prípadne iných jazykov, pre každú krajinu osobitne spolu so záručným listom, zabalí a pripraví na predaj svojim autorizovaným distributérom v jednotlivých krajinách sveta. Rozlišujú sa tieto tri základné trhy, ktoré u nás mylne dostali názov “distribúcie”. Sú to európska distribúcia, americká distribúcia a ázijská distribúcia. Správne povedané, jeden a ten istý produkt pre všetkých, len s tým rozdielom, že sú zohľadnené jazykové lokalizácie pre dané trhy. Napríklad európska distribúcia nesie v sebe najväčší počet jazykov, avšak manuáli sa tlačia v jazykoch podľa veľkosti daného trhu, takže v európskej distribúcii tlačený slovenský alebo český uživateľský manuál či záručný list budete len ťažko hľadať. Avšak jednotlivé operačné systémy, ako napríklad veľmi rozšírený a obľúbený Android či Ios od Applu, majú takmer všetky európske jazyky v menu zariadenia už priamo od výroby, keďže sú určené na európsky trh a ich manuálne dohrávanie sú od výrobcu zakázané. Čo však nie je zakázané, je dať si pre svoju krajinu vytlačiť tento manuál vo svojom jazyku spolu so záručným listom s uznaním záruky, a to v ktoromkoľvek autorizovanom servise danej značky v krajine. To je asi tak všetko, čo pre vás prinesie distribúcia konkrétneho štátu navyše, oproti všeobecnej širšej európskej, anglickej alebo americkej, či ázijskej. Takže toľko disktutovaný rozdiel v distribúciach je úplne zanedbateľný. Váš telefón je ten istý kus, čo si kúpi niekto v Poľsku z poľskej distribúcie, alebo číňan v Číne, alebo američan v USA a podobne. Jediný rozdiel je v tom, že slovenský distributér si dáva tlačiť svoje návody na použitie v slovenčine, poskytne záruku u seba a účtuje za to neraz ďaleko vyššie ceny pre koncového spotrebiteľa, ako ten istý distributér v zahraničí! Preto odpadá potreba kupovať produkt predražený, keď ten istý dostaneme z inej krajiny za menej. Je už len na predajcovi, aby pre svojho zákazníka zabezpečil manuál v slovenčine alebo inom zrozumiteľnom jazyku aspoň v elektronickej podobe. Samozrejme, veľa veľkoobchodov a firiem sa obrátilo preto na iné trhy a začali mobily dovážať kvôli lepším cenám z iných trhov, lebo odmietali predávať za minimálne marže vďaka prehnaným maržám jediného distributéra na svojom trhu. Oficiálny veľký distribútori sa tak začali brániť a dohodli sa s výrobcami, že si svoje telefóny začnú označovať a záručnú opravu vykonajú vo svojej krajine vo svojom servise len vtedy, ak konkrétny kus bol predaný z ich distribúcie a nie z inej.

Tým sa to dosť skomplikovalo pre predajcov, ktorí začali dovážať nakoľko, že v prípade reklamácii sú nútení svoje produkty, ktoré predali svojim zákazníkom, posielať na záruku distributérovi, od ktorého nakúpili v zahraničí. Pri jednom kuse sú takto náklady na prepravu veľmi vysoké a držanie záruky sa tak stáva, aj pre nás, finančne náročnou záležitosťou. Je to dobrý pokus o donútenie nakupovať doma za vysoké ceny. Aj napriek tomu to má stále výhody pre nás spolupracovať s inými trhmi, nehovoriac o prístupe a snahe v porovnaní s podnikateľským prostredím na
domácom trhu, a nehovoriac o tom, že aktualizácie a podpora mobilných telefónov a tabletov je v zahraničnej distribúcii omnoho rýchlejšia a lepšia. Tak napríklad poľská, nemecká alebo anglická distribúcia dostáva aktualizácie operačných systémov android aj s polročným predstihom v porovnaní so slovenskou distribúciou!

Na našej stránke si kupujete nové mobily, distribuované oficiálnymi autorizovanými predajcami v EU. Preto sa môžete spoľahnuť, že od nás nedostanete poškodený, repasovaný, tovar z výpredajových skladov alebo výstavný kus.