adino.sk - Andrej Hošna

"Povedzme si to priámo. Človek dokáže skoro šecko. Urobit dýru do sveta aj do ozónu.
Urobit si pekný dom, ale aj peknú hambu. Vyzýrat jak pekný hrdina, ale nýkedy aj ako pekný idiot.
Nýkedy móže byt na svete aj sto rokov, ale ani tri minúty pod vodou. Dokáže obstojne hrat
na klavíri a na nervy, skákat do reči aj o tyči. A tuším vácej myslet na budúce generácie
počítačov, ako na maturantov. Ale človek by si toho nemal až tolko namýšlat, lebo je len človek.
Ani pri nalepšej vóle nedokáže preletet v patmetrovej výške z námestia hraničárov na šancovú ulicu.
A to ani za ideálnych poveternostných podmýnek. Nedokáže vonat jako lipa a len tak jako
topol sa rozmnožuvat po vetre. To dokáže len božá príroda. a preto by si mal človek celkom
skromne povedat ? ešte tak mnoho toho nevím. a preto sa budem na svete radšej vácej čuduvat
jako svet menit. Lebo pri čuduvaní nekapú stromy, nekapú ryby, ale rastú stromy a padá snah.
A šecko je na svojom mieste, tak jako má byt. Tak, jako ked je na jar naozaj jar, v lete ked
je leto, na jabloni jabĺčko, na človekovi hlava a v človeku srdco.
"


radošínci